We moved!! Our new website is now called PoetsGig.com

Featured Poems

FEATURED POEMS


What's New!

Wednesday, June 1, 2016

Liham ng isang OFW sa kanyang Ama

By: Ymatruz | Filed under: | |


Itay, isa akong OFW.
Malayo sa ating tahanan
Kagya't malungkot
Puso'y madalas nangungulila
Sa pagdaan ng buwan at taon
Tanging inaasam-asam ay makita
kayong pamilyang iniwan.

Isang hatinggabi...
Isang tawag sa telepono
ang saki'y gumising.
"Kapatid, si Itay ay aming dinala
sa ospital sa may bayan.
Hirap siyang huminga.
Ang presyon ay mababa.
Tila ay umaatake na naman
ang kanyang paboritong sakit."
Paborito pagkat ayaw ka nitong lubayan
mula ng ito'y namahay
 sa iyong katawan.

Ayaw kong maglaho 
ang inaasam na saya.
Na sa aking pag-uwi
ika'y aking daratnan.
Kagya't taimtim na dalangin
ang laging sinasambit.
Minsa'y napapatulala
pag naiisip ang hinagpis
ng narito sa malayong bansa.
Sabi mo noon isa akong huwaran.
Ngunit tingnan mo, tingnan mo
at wala ako sa iyong tabi
sa kabila ng 'yong kalagayan.

Ilang araw ang dumaan
At ikaw ay nanatili sa pagamutan.
Bagamat hirap ay patuloy kang
lumalaban, umaasa.
Mga taong nagmamahal
ay matiyagang nagbabantay
Nagtutulong-tulong
upang maibsan ang sakit
na iyong dinaramdam.

At isang araw ...
Nakatanaw ang iyong apo
nang nakita ka niyang papalayo
mula sa iyong higaan.
Aba't bumangon ka at lumaya
sa ospital na kasuya-suya.

"Hindi ba't si Lolo yaon?", wika niya.
Lo, saan ka po pupunta?"
Tanong nang iyong apo 
na puno ng pananabik.
Ngumiti ka at tumugon,
"Apo, ako ay uuwi na."

Masayang nagkwento
ang musmos na bata. 
Mula sa kanyang nakita
di maihalintulad ang kanyang tuwa.
"Uuwi na si Lolo!", aniya.

Namayani ang katahimikan
sa lahat ng naroon.
Lahat ay nangilabot.

(Patlang)...

Pagkat ang hindi alam 
ng batang musmos, 
Multo ka na lang pala.


Related Reading: My Father's Legacy


P.S.
Binawi ka sa mundong ito 
ni hindi kita nasulyapan
Subalit pangako ko sa'yo
anuman ang iyong iniwan,
ikagagalak mo ang 
tagumpay ng iyong angkan.


This poem is written to commemorate the first death anniversary of my Dad. I will be creating an English version soon. See also Happiness Afterlife
Advertisement

SHARE THIS POST:

PROMPT+QUOTES

HAIKU MOMENT

POPULAR THIS MONTH